Nacistiskā okupācija un karadarbības turpinājums, 1941-1945

Latvieši ierauti divu lielvaru karā. Nacisti izlaupa Latviju, nogalina ebrejus un citus režīmam nevēlamus iedzīvotājus, turklāt izmanto komunistu noziegumus un latviešu vēlmi atriebties. Kopš 1944. gada vasaras Latvijā pamazām atjaunojas padomju okupācija.