Politiskais teātris

Politiskais teātris

1940. gada 18. jūnijā Rīgā kā PSRS pilnvarotais sarunām ar Latvijas Valsts prezidentu ieradās PSRS ārlietu tautas komisāra vietnieks Andrejs Višinskis. Viņa uzdevums bija pārraudzīt jaunās valdības izveidi un Latvijas iekļaušanu PSRS. Višinskis no salīdzinoši populāriem Latvijas inteliģences pārstāvjiem sastādīja ”tautas valdību”, ko vadīja profesors Augusts Kirhenšteins. ”Tautas valdība” bija pilnīgi atkarīga no PSRS, kuras mērķis bija Latvijas aneksija, radot likumības iespaidu. Pats Višinskis savās runās vairākkārt uzsvēra, ka Latvija saglabās neatkarību. Kārlis Ulmanis atradās mājas arestā Rīgas pilī un formāli turpināja pildīt Valsts prezidenta pienākumus, izsludinot visus okupācijas režīma lēmumus.

”Tautas valdība” solīja izveidot Latvijā demokrātisku valsts iekārtu un Višinska uzdevumā steigā sarīkoja nelikumīgas Saeimas vēlēšanas. Tajās ļāva piedalīties tikai vienam – okupācijas režīmu atbalstošam sarakstam –, savukārt vēlētājus ar draudiem spieda piedalīties nobalsošanā par vienīgo sarakstu. Pēc vēlēšanām jaunievēlētā Saeima, sekojot Višinska norādēm, izsludināja Latvijā padomju varu un pieņēma lēmumu par iestāšanos PSRS. Oficiālā Latvijas PSR uzņemšana Padomju Savienības sastāvā notika 1940. gada 5. augustā.