Padomju pārmaiņu virpulis

Padomju pārmaiņu virpulis
Jau pirms Latvijas aneksijas, bet vēl straujāk – pēc Latvijas iekļaušanas PSRS – sākās valsts iekārtas pārveide atbilstoši Padomju Savienības standartiem. Saeimu pārdēvēja par Augstāko Padomi, pēc PSRS parauga pieņēma jaunu konstitūciju. Iedzīvotājus būtiski skāra zemes un citu īpašumu nacionalizācija, kas patiesībā bija konfiskācija bez atlīdzības.

Lai kontrolētu sabiedrību un novērstu pretošanos, likvidēja aizsargu organizāciju, armijā ieviesa politisko vadītāju amatus, uzņēmumos – strādnieku komitejas. Slēdza visas sabiedriskās organizācijas, vienīgā atļautā politiskā partija bija no Maskavas norādījumiem pilnīgi atkarīgā Latvijas Komunistiskā partija.

Latvijā pirms okupācijas bija apmēram 1000 komunistu un daudzi kreisi noskaņoti cilvēki, kuri pārmaiņas pieņēma ar cerībām un pat ar sajūsmu, cerot uz demokrātiju, lielāku sociālo taisnīgumu un labklājību. Daudzi vienkārši samierinājās, mēģināja pielāgoties vai pat gūt labumu, daļa deva priekšroku padomju okupācijai bailēs no Vācijas agresīvajiem plāniem. Daži aktīvi sadarbojās – centās iestāties Komunistiskajā partijā, rakstīja denunciācijas. Tam iemesli bija dažādi – naivums, pašlabuma meklējumi, karjerisms. Pakāpeniski saprotot, kā padomju dzīves realitāte atšķiras no propagandas solījumiem, jaunajā režīmā vīlās pat daudzi tā sākotnējie atbalstītāji.